นนทบุรี

นนทบุรี

นนทบุรี หรือ ( เมือง นนทบุรี ภาษาอังกฤษ: Mueang Nonthaburi ) เป็นอีกจังหวัดที่น่าสนใจ เพราะเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศดี จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ แบบไปเช้า-เย็นกลับ ที่ชาวเมืองนิยมเที่ยวกันมาก แต่นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีมีมายาวนานกว่า 400 ปีตั้งแต่สมัยอยุธยา ตามไปสืบประวัติเมืองนนทบุรีกันได้เลย ใช่มากกว่าเดิม นนทบุรี เส้นทาง จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลาง และจัดเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ในเขตมหานครกรุงเทพมหานคร ด้วยพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ และนนทบุรีแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี “บ้านตลาดขวัญ” เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่น ยังเป็นสวนผลไม้ที่มีชื่อเสียงในสมัยอยุธยาอีกด้วย ( นนทบุรี อังกฤษ : Nonthaburi )

ประวัติความเป็นมาก่อนเป็น นนทบุรี ในปัจจุบัน

ประวัตินนทบุรี ย้อนกลับไปในสมัยอยุธยา มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัด นนทบุรี ซึ่งเกิดขึ้นที่วัดปรางค์หลวง เชื่อกันว่าพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างด้วยพระกรุณาในชุมชนชาวอู่ทอง ที่ได้อพยพโรคระบาดมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ ที่มาของชื่อจังหวัดนนทบุรี ก่อนที่อยุธยาจะตั้งเป็นเมืองหลวง ชุมชนสำคัญอีกแห่งคือบ้านตลาดขวัญ บ้านตลาดขวัญถูกยกให้เป็น “เมืองนนทบุรี” โดยเมืองนนทบุรีในขณะนั้น ตั้งอยู่ในตำบลบางกระสอ
 

เมื่อถึงพระปราสาททอง พ.ศ. 2179 ทรงยินดีขุดคลองทางใต้ที่วัดท้ายเมืองให้ผ่านหน้าวัดเขมา เมื่อคลองถูกขุดและทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนเส้นทางไหลลงสู่คลองขุดใหม่และ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ และแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม ก็ตื้นเขินกลายเป็นคนคลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวยในปัจจุบัน

และในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปี พ.ศ. 2308 ทรงเห็นว่า เมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนเส้นทางทำให้ศัตรูเข้าใกล้พระนครได้ง่ายขึ้น จึงได้โปรดสร้างป้อมปราการสองแห่งที่ปากแม่น้ำอ้อม คือ ป้อมแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านตลาดแก้ว และป้อมปอม ตั้งอยู่ที่วัดเฉลิมพระเกียรติ และย้ายเมืองนนทบุรีมาสู่ปากแม่น้ำอ้อมพร้อมกัน ประวัติจังหวัดนนทบุรี โดยย่อ

นนทบุรี ปากเกร็ด ที่มาและประวัติ

นนทบุรี ปากเกร็ด หรือ ( ปากเกร็ด นนทบุรี ภาษาอังกฤษ : Pak Kret, Nonthaburi ) ในปี ค.ศ. 1721 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลาดเกร็ดเพื่อตัดส่วนโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างกระแสน้ำ ไปทางบางบัวทองทำให้ทิศทางการไหลเปลี่ยนไป ฝั่งคลองลัดเกร็ดทั้งสองกัดเซาะมากขึ้น พื้นที่ตรงกลางที่ล้อมรอบด้วยน้ำกลายเป็นเกาะที่เรียกว่า “เกาะเกร็ด”
 

นนทบุรี เกาะเกร็ดมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยา วัดต่างๆ หมู่เกาะส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยอยุธยา แต่หลังจากแพ้เมืองเป็นครั้งที่สอง เกาะเกร็ด ถูกทิ้งร้าง เพราะพม่ายึดครองเมือง แต่ภายหลังได้รับเอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงให้ชาวมอญที่มาตั้งถิ่นฐานบนเกาะเกร็ด

ชุมชนพระจันทร์บนเกาะเกร็ด เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องปั้นดินเผามาก และมีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบสานมาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตทั้งชาวพุทธ มุสลิม และจันทรคติ ผสมผสานกับวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย ทำให้เป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนใครในการเยี่ยมชม ตลาดปากเกร็ด นนทบุรี

นนทบุรี อำเภอที่ปกครองในอดีต

นนทบุรี อำเภอ เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวไทยมุสลิมในสายบุรีถูกบังคับให้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง ตั้งรกรากอยู่ในบ้านท่าอิฐซึ่งปัจจุบันอยู่ในอำเภอปากเกร็ดและบ้านบางบัวทอง ในสมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองสร้อยคอจากเดิมเมืองนนทบุรีศรีมหาธาตุเป็นเมืองในอุทยาน นนทบุรี ศรีมหา และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเมืองนนทบุรี ศรีเกษตราราม ต่อมามีการปฏิรูปการบริหารในเมืองต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 นนทบุรี มีกี่อําเภอ เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 4 อำเภอ คือ อำเภอตลาดขวัญ อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด จวบจนปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “จังหวัด” เมืองนนทบุรีได้เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี ที่เที่ยว มากมายๆ และยังใกล้กับกรุงเทพฯ

นนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีวัดสวยงาม และสถาน ที่เที่ยวใกล้นนทบุรี มากมาย อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ นนทบุรี ที่เที่ยว นอกจากนี้ยังใกล้กับกรุงเทพฯ ซึ่งทำให้เป็นที่ที่ต้องไป สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ยอดนิยม ไม่แย่ไปกว่าจังหวัดอื่น ใครชอบเที่ยวไหว้พระ 9 วัด หรือ ทำบุญ ชมวัดสวยๆ ที่นี่ก็มีวัดสวยๆ และวัดดังอื่นๆ ที่เก่าแก่ มาทำบุญกัน ได้แก่ วัดบางจาก วัดบางไผ่ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วัดกู่ วัดสังฆทาน วัดปราสาท วัดปรมัยยิกาวาส วัดชลอ วัดเสาธงทอง วัดแดงธรรมชาติ วัดราษฎร์ประโขงธรรม วัดชมภูเวก และอื่นๆ นอกจากนี้ นนทบุรียังเป็นจังหวัดที่เดินทางสะดวกมากเพราะปัจจุบันมีการขยายเส้นทาง รถไฟฟ้าสายสีม่วง มานนทบุรีหลายสถานีด้วยกัน และแต่ละสถานีอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวมากนัก วันหยุดก็ไปเที่ยวนนทบุรีพักผ่อนแบบไปเช้าเย็นกลับ เที่ยวนนทบุรี 2565

นนทบุรี แผนที่ ตั้งของจังหวัดในเชิงภูมิศาสตร์

นนทบุรี เส้นทาง จังหวัด นนทบุรี ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ 20 กิโลเมตร นนทบุรี แผนที่ มีเนื้อที่บริหารรวม 622,303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939,375 ไร่ โดยมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด 13 องศา 47 นาที เหนือ ถึงละติจูด 14 องศา 04 นาที ทางเหนือ และลองจิจูด 100 องศาตะวันออก
 
ที่ลองจิจูด 100 องศา 34 นาที ตะวันออก[24] และมีอาณาเขตหันไปทางอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ ทิศเหนือ: ติดต่ออำเภอลาดบัวหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดทางทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอดอนเมือง
 
อำเภอหลักสี่ อำเภอจตุจักร และอำเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ภาคพระนคร) ภาคใต้ ติดกับเขตบางพลัด ตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ (ฝั่งธนบุรี) ทิศตะวันตก เชื่อมระหว่างเขตพุทธมณฑลและบางเลน จังหวัดนครปฐม นั่งรถไปนนทบุรี

หากย้ายถิ่นที่ ไปนนทบุรี มีข้อดีอย่างไรบ้าง?

นนทบุรี เป็นเมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ มันกระจายตัวอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ครบครันซึ่งใช้เวลาขับรถเพียงไม่กี่นาทีในการช็อปปิ้ง นอกจากนี้ ยังใกล้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลหลายแห่ง เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ช่วงอายุของครอบครัว

 • เดินทางไปนนทบุรี เดินทางสะดวก เชื่อมต่อทุกการเดินทาง

ปัจจุบันการเดินทาง ไปนนทบุรี สะดวกกว่า ไม่ว่าจะโดย ไป นนทบุรี รถไฟฟ้า MRT หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็สะดวกไม่แพ้กัน เนื่องจากใกล้กับทางด่วนศรีรัชทำให้ถนนหลายสายในนนทบุรีเชื่อมต่อกับถนนสายหลักของกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ง่ายและสะดวก ที่สำคัญมีโครงการสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงในอนาคตด้วย จะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่มากขึ้น

 • แหล่งช้อปปิ้งต่างๆ

นนทบุรีมีแนวโน้มเติบโตต่อไป ซึ่งทำให้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่จำนวนมากเข้ามาลงทุนในพื้นที่ นนทบุรี สำหรับผู้ซื้อคุณต้องพอใจกับทำเลที่ตั้งของย่านนี้ เนื่องจากมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ และเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ตลอดจนอิเกีย บางใหญ่ ซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพื้นที่ใช้สอยเป็น มากถึง 500,000 ตารางเมตร

 • ใกล้สถานศึกษา

สำหรับครอบครัวที่มีลูกวัยเรียน ไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียน เนื่องจากบ้านเดี่ยวทำให้นนทบุรีอยู่ใกล้กับสถานศึกษาคุณภาพสูงหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ร.ร.นานาชาติเด่นหล้า, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี, โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนนนทบุรี และสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นต้น

 • โรงพยาบาลเต็มรูปแบบ

สุขภาพก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ หากมีเหตุฉุกเฉินมีโรงพยาบาลใกล้เคียง ที่อยู่อาศัยช่วยให้คุณสบายใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งบ้านนนทบุรีอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์, รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์, รพ.วิภารามปากเกร็ด, รพ.นนทเวช, รพ.บางบัวทอง และ รพ.ปากเกร็ด เป็นต้น

คำถามที่เกี่ยวกับ จังหวัด นนทบุรี

แลนด์มาร์คในจังหวัดนนทบุรี:

 • วัดเฉลิมพระเกียรติ
 • อิมแพ็ค สปีด พาร์ค
 • วัดกู้
 • วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
 • วัดบางจาก
 • อิมแพ็ค สปีด พาร์ค
 • เกาะเกร็ด
 • วัดเฉลิมพระเกียรติ